Pretraživanje
 
 
   
Novosti
Članci

  Google

 
Pratite nove članke na vašem portalu
 
Pratite Novosti i Akcije u Istri
18.10.2010.   
Od danas sve novosti i važna događanja kako u Pazinu tako i u cijeloj u Istri možete sada pratiti na novom poduzetničkom portalu Istre www.eistra.info.
Svakako nas posjetite i pronađite događanja, stručni članak, akcije te novog poslovnog partnera za buduću uspješnu suradnju.